ICC - Uluslararası Danışmanlık
|
|
 
 
     
   
     
  Kurumsal Yönetim Danışmanlık Hizmetleri  
  Aile Şirketlerine Yönelik Kurumsal Yönetim Danışmanlığı  
 

 

 
 

Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin büyük bir çoğunluğu aile şirketi tanımına girmektedir ve bu şirketlerin pek azı sonraki nesillere devredilebilmektedir. Şirketin ve ailenin büyümesi ile artan sorunların giderilebilmesi için aile şirketlerinin kendi bünyelerinde bir aile içi ilişkiler sistemi kurarak, yeniden yapılandırma sürecinden geçmeleri gerekmektedir. Kurumsal Yönetim bu yapının kurulmasında bilinen en etkin uygulamadır. Kurumsal Yönetim ilkeleri doğrultusunda oluşturulacak yapılanma şirket içi sorunların çözülmesini sağlayacağı gibi, şirketle doğrudan ya da dolaylı ilişkisi olan aile bireyleri arasındaki ilişkilerin sistematik hale getirilmesinde de yardımcı olacaktır.


ICC Kurumsal Yönetim Grubu aile şirketlerine yönelik hizmetlerini aşağıda yer alan çerçevede gerçekleştirmektedir.

 
     
  Çalışma Adımlarımız
 
     
  1- Aile üyeleri/ortaklar ile birebir görüşmelerin yapılması

2- Şirket üst yönetimi ile birebir görüşmelerin yapılması

3- Aile şirketine yönelik sorunların belirlenmesi

4- Aile içi sorunların belirlenmesi

5- Aile ve şirket içindeki sorunlara yönelik bir tespit raporunun hazırlanıp sunulması

6- Şirket ve aile bünyesinde sürdürülebilir bir “aile içi ve aileler arası ilişkiler sistemi” kurulması

7- Aile üyelerinin/ortakların bireysel tercihlerinin aynı yönde organize edilmesi

8- Aile fertlerinin/ortakların birbirleriyle olan ilişkilerinin düzenlenmesi ve herkesin mutabık kalacağı bir yapının oluşturulması ve işletilmesi

9- Aile şirketinin işletilmesinde katkıda bulunacak mekanizmaların kurulması:
> Aile anayasası
> Aile Meclisi ve çalışma esasları
> Danışma Kurulu ve çalışma esasları
> Yönetim Kurulunun çalışma esaslarının belirlenmesi


 
     
  Yeni Nesil Planlama Danışmanlığı  
     
 

Yeni nesillere devir planı aile şirketlerinde nesiller boyu devamlılığın anahtarıdır. Söz konusu planın gerçekleştirilmesinde geç kalınması ise aile içerisinde anlaşmazlıklara ve şirket içinde yer alması düşünülen yeni nesillerin seçiminde yanlış kararlara neden olabilir.
Yeni nesillere devir planı; yeni nesillerin yetiştirilmesi, eğitimi, her bir kişi için hedeflerin belirlenmesi, kişilik ölçümlerinin yapılması, potansiyellerinin doğru ve eksiksiz olarak belirlenmesi ve bu kişiler için en doğru iş alanının belirlenmesini içerir.

Yeni nesil planı yazılı olarak hazırlanmalı ve bu plan aile üyeleri tarafından ortak kabul görmelidir. Aksi takdirde uygulanmasında sorunlar yaşanması kaçınılmazdır. Söz konusu plan Aile Meclisi onayından geçirildikten sonra belli aralıklarla günün şartlarına göre, yine Aile Meclisi onayı ile revize edilmeli ve dünyadaki ve ülke içindeki gelişmelere bağlı olarak geliştirilmelidir.

 
     
  < Geri  
 
     Copyright © 2006 ICC ULUSLARARASI DANIŞMANLIK Ltd. Şti.
Designed & Consulting by Extreme Medya