Süreçlerle Yönetim

Müşteri beklentilerinin giderek arttığı ve teknolojinin sürekli geliştiği küresel rekabet ortamında firmaların iş yapış tarzını da sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir.Amacına uygun, etkin iş süreç tasarımları sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren ürünler üretilir, üretim maliyetleri azaltılır, operasyonel verimsizlikler giderilir, çalışan motivasyonu artırılır ve bunların doğal sonucu olarak finansal göstergelerde olumlu yönde gelişmeler sağlanır.
Detaylı Bilgi

M&A ve Değerleme Hizmetleri

Şirket konsolidasyonları, satın almalar, birleşmeler ve özelleştirme faaliyetleri günümüz dünyasında önemli büyüme ve gelişme araçlarındandır. ICC uzmanları olarak bizler bu süreçte uzun yıllara dayalı deneyimlerimizi ve çok uluslu ağımızı satın alma ve birleşme süreçlerinde başarılı bir entegrasyon için sunuyoruz.Ülkemizde ve uluslararası ağımızda birçok başarılı satın alma ve birleşme sürecini yönetmiş olan takımımız ile...
Detaylı Bilgi
Kurumsal Gelişiminizde Yanınızdayız...

STRATEJİK YÖNETİM

Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek verir...
Detaylı Bilgi

ANALİTİK

Birçok kurum, günümüzdeki veri bolluğundan yararlanarak ileriyi öngörmeyi, alacakları aksiyonların gelecekte yaratacağı olası sonuçları tahmin ederek rekabet avantajı elde etmeyi hedefliyor. Bu şekilde kurumlar, pazarlama, sağlık, finansman...

Detaylı Bilgi

ORGANİZASYON

Örgütsel yapı, dış çevredeki değişime duyarlı bir şekilde sürekli gelişmelidir. Dış çevredeki rekabet şartları, teknoloji, sosyal yapı, müşteri beklentileri, paydaş beklentileri, yasalar ve istihdam modelleri gibi birçok alandaki değişim örgütsel yapıları etkiler.

Detaylı Bilgi

RİSK YÖNETİMİ

Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor.

Detaylı Bilgi

ICC Uluslararası Danışmanlık

ICC Uluslararası Danışmanlık, bünyesine görev alan uluslarası yetki belgesine (CMC - Certified Management Consultant) sahip uzman ve konularında uzmanlaşmış yönetim danışmanları ile kuruluşların yönetim danışmanlığı hizmet ihtiyacını birçok kategoride ve değişik sektörler bazında, yetkin seviyede sunma kabiliyetine sahiptir.
 
ICC Uluslararası Danışmanlık, geliştirdiği yetkinliklerle AB, Dünya Bankası, Özelleştirme İdaresi ve birçok kurum ve kuruluşun onaylı danışmanlar listesinde yer almaktadır.
ICC Uluslararası Danışmanlık
Vizyon & Misyon
Vizyonumuz
Yenilikçi çözümleri ile müşterilerimizin kurumsal gelişimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ülkemizde ve bölgemizde tercih edilen bir danışmanlık şirketi olarak değer yaratmaktır.
 
Misyonumuz
Kuruluşların yönetim geliştirme temelli ihtiyaçlarına; bilgi, beceri, yöntem ve deneyimlerimizle özgün çözümler sunmak ve rekabet başarısında köprü olmaktır.
Detaylı Bilgi
Vizyon & Misyon

ANKETLERİMİZ