EĞİTİM

EĞİTİM

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Denetçi Eğitimi- A12654

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı
Kursun başarı ile tamamlanmasıyla, katılımcılar;
 
 • ISO 14001 standard'ını anlayabilecekler
 • Önemli çevre konularında bilgi sahibi olabilecekler
 • Denetim kriterlerine uygun bir denetimi planlayabilecekler
 • Bir Çevre Yönetim sistemi denetimini başarıyla yürütebilecekler
 • Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ve Çevre Yönetim Sistemi(ÇYS) arasındaki farklılıklar hakkında bilgi edinecekler
 • Açık, kısa ve uygun denetim raporlarını oluşturabilecekler
 • Bir müşteri için hazırlanan raporu iletebileceklerdir.
Programın İçeriği
 • Çevre konularının zamanla gelişimi ve genel bilgiler, sürdürülebilir kalkınmanın ve stratejik iş imkanlarının ortaya çıkması.
 • Çevre yönetim standartlarının ve ISO 14001 serisinin mevcut durumun gelişimine ait geçmiş.
 • ÇYS standardının ana unsurları ve KYS standartları ile bağlantısı.
 • Hedef pazara yönelik sektörel yardım/kılavuz.
 • Sertifikasyon kurumlarının uyması gerekli olanlarla birlikte İlgili Uluslararası Akreditasyon Forumu (International Accreditation Forum (IAF)) ve Avrupa Akreditasyon Birliği (European co-operation for Accreditation (EA)) açıklamaları ve kılavuzları.
 • Teknik, fonksiyonel ve yönetim sistemleri ile ilgili terminolojiyi içeren çevre denetim ve değerlendirmelerinin tipleri.
 • Kayıt prosesinin iki aşaması ve bunların en belirleyici özellikleri.
 • Tehlikeli/zararlı maddelerin kontrol edilmesi ve ekolojik işaretlemeyi içeren, havaya verilen emisyonlara, suya deşarjlara ve toprağa dokülmeye ilişkin Çevre Mevzuatı. Bunlar; uluslararası çevre kanunlarını, bölgesel ve yerel mevzuatı içerir.
 • Önemli çevre etkilerinin tespit edilmesi için çevre yönlerinin ve yöntemlerin belirlenmesi, işletme faaliyetlerinin yönetimi ve performansa ilişkin izleme yapılması. Sürekli iyileştirme ve kirliliğin önlenmesinin temin edilmesi için alınan aksiyonların yapıldığından emin olunması amacıyla ıslah ve yönetim programlarına yönelik önceliklerin, amaç ve hedeflerin belirlenmesi için temel / açıklamalar.
Programın Süresi; 3 Gün