EĞİTİM

EĞİTİM

ISO9001 Kalite Yönetim Sistemi Denetçi/Baş Denetçi Eğitimi – A18021

Online başvurmak için tıklayınız
 Programın Amacı
 • ISO 9001 kalite yönetim sistemleri ile ilgili genel kavramların anlaşılması ve uygulanması,
 • Kalite iyileştirme çalışmaları doğrultusunda kalite yönetim sistemleri denetimleri,
 • Kalite uygulamalarının değerlendirilmesi ve niteliğinin arttırılması,
 • ISO 9001 KYS dokümantasyon yapısının oluşturulması ve entegre yönetim sistemlerinin önemi,
 • Kalite denetimlerinin gerçekleştirilmesinde sistematik ve etkin yaklaşım 
 • Konularında katılımcıları uluslararası onaylı denetçi seviyesine taşımaktır.
Programın İçeriği
 • Kalite Yönetim Sisteminin amacı ve yararlarının açıklanması, ISO 9001 standartlarının gelişimi, kalite sistemlerinin gelişimi, ilgili kavramlar ve terminoloji standartların genel kavramlarının ve gelişiminin açıklanması
 • Kalite Yönetim Sisteminin temel ilkeleri, uygulamaları ve yararları
 • ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004 and ISO 10011 (veya ISO 19011) yapısı, amacı, içeriği ve aralarındaki etkileşim, denetim standartları ve kılavuz arasındaki farklılıklar
 • ISO 9004:2000'nin madde madde incelenerek ISO 9001:2000 standardı gerekliliklerinin tartışılması ve açıklanması, standardın 1994 ve 2000 versiyonlarının arasındaki farklılıkların incelenmesi
 • Dokümantasyon yapısı
 • Belgelendirme/Kayıt ve akreditasyon süreci, denetim tipleri (1., 2.,3., taraf denetimler), ISO standartlarına uygunluk arasındaki farklılıklar
 • Süreç yaklaşımı ile KYS denetimlarınin planlanması ve hazırlanması, Kontrol listeleri, ve Denetim Planının geliştirilmesi ve kullanılması, Denetimin ilk aşaması(Doküman Denetimi) sırasında elde edilen bilgilerin doğru ve uygun bir şekilde kullanılması
 • Süreç Yaklaşımı ile KYS Denetimlerinin Yönetilmesi, Raporlanması ve Takibi, çeşitli denetim Yöntemleri, Soru  Sorma Teknikleri, kanıtların toplanması ve analiz edilmesinde  Rol ve Sorumluluklar, ilgili denetim kriterlerine uygun olarak ve tarafsız bir şekilde gözlem yaparak denetimleri gerçekleştirmek ve raporlamak
Katılımcılar
Denetim presipleri ve becerileri hakkında ilgili temel özelliklere veya bilgiye sahip Denetçiler.
Denetim ve organizasyonun Kalite Yönetim Sistemi'nin oluşturulması / yenilenmesinden sorumlu yönetim temsilcileri veya iç kalite denetçileri, denetçiler
 
Eğitimciler
Program Kalite Yönetim Sistemleri konusunda deneyimli ve IRCA kayıtlı baş denetçiler / eğitmenler tarafından yürütülmektedir.
 
Programın Süresi; 5 Gün