EĞİTİM

EĞİTİM

OHSAS18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Denetçi Eğitimi – A16834

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı
İş Sağlığı ve Güvenliği denetçilerini, İş Sağlığı ve Güvenliği gereklilikleri ve OHSAS 18001/BS 8800'e bağlı olarak yerel ve uluslararası kabul görmüş İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına uygun denetimler gerçekleştirmeleri için yetiştirmeyi hedeflemektedir.
 
Programın İçeriği
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemine giriş, İş Sağlığı ve Güvenliği ve OHSAS 18001/BS 8800 gibi destekleyen standartların genel kavramlarının ve gelişiminin açıklanması,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve terminoloji, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, planlama, uygulama ve operasyon, kontrol, düzeltici faaliyetler ve yönetimin gözden geçirmesi Yerel / Uluslararası mevzuatların tartışılması,
  • Denetim gereklilikleri ve doğru yorumlama için OHSAS 18001 Yönetim Sistemi maddelerinin incelenmesi,
  • İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin bir şekilde kurulması ve uygulanması için organizasyonel yapı, sorumluluklar, İş Sağlığı ve Güvenliği politikası, dokümantasyon ve kayıtların tutulması, denetimler ve doğrulama, periyodik gözden geçirme konularının ele alınması,
  • Tehlike ve karşılaşılabilecek riskler, tehlike ve risk değerlenme metotları arasındaki farklılıklar,
  • Tehlike ve olasılık planlarının önemi, ayrıntılı ve etkili acil durum planlarının geliştirilmesi,
  • Ön denetim ve denetimin amacı ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi denetimlerindeki faaliyetler, rol ve sorumluluklar, örnekleme teknikleri, dnetim kontrol listelerinin kullanımı, denetim  metodolojisi, denetçi becerileri ve özellikleri, denetimin raporlanması,
  • OHSAS 18001, BS 8800 ve ISO 14001'in karşılaştırılması, aralarındaki farklılıklar, benzerlikler ve entegrasyonun getirdiği yararların vurgulanması.
Programın Süresi; 3 Gün
 
Katılımcı Profili; Denetim presipleri ve becerileri hakkında ilgili temel özelliklere veya bilgiye sahip Denetçiler.
 
OHSAS 18001 Yönetim Sisteminin kurulması ve uygulanması sırasında kuruluş içinde sorumluluğu olan Yönetim Temsilcileri ve iç tetkikçiler