Strateji Belirleme Danışmanlığı

Strateji belirleme danışmanlığı kapsamında kurum kültürünün de gelişmesine olanak sağlayacak hizmetlerimiz ile kurumsal sürdürülebilirliğe hizmet ediyoruz. Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
 
·         Strateji algılama ve kurum kültürü anket çalışması
·         Kurumsal değerlerin tanımlanması
·         Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamalara destek 
Detaylı Bilgi

Süreç İyileştirme Danışmanlığı

ICC Danışmanlık olarak uzmanlaştığımız süreç analizi ve süreç iyileştirme danışmanlığı hizmetlerimiz ile organizasyonunuzun iş akışlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak sistematik bir yaklaşım kazanmış olacaksınız. Derin sektör bilgimiz, uzman kadromuz, geliştirdiğimiz ayırt edici yöntem ve tasarımlar ile gerçekleştirdiğimiz benzer projeler sayesinde işlerinizi süreçlerle yönetir hale gelmenizde somut ve sürekli bir katkı sağlarız.
Detaylı Bilgi
Kurumsal Gelişiminizde Yanınızdayız...

STRATEJİK YÖNETİM

Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek verir, tüm sektörlerde ve kurumlarda strateji... 

Detaylı Bilgi

İNSAN KAYNAKLARI

ICC olarak yıllara dayalı bilgi ve tecrübemiz ile gelişmiş detaylı analiz metodolojimiz ile çalışan memnuniyeti ölçümleyerek, işletmelerin çalışanların kuruma bağlılığını artıracak aksiyonları zamanında almasını sağlayacak planlamalara destek veriyoruz. Anket uygulaması için bizimle irtibat kurunuz.  ..

Detaylı Bilgi

ORGANİZASYON

Örgütsel tasarım ve organizasyon yapısı, vizyon ve stratejilerinizin gerçekleştirilmesi için hayati önem taşır. 
Organizasyon yapılarında görülen kutucuklar ve grafiklerin anlamı sadece neyi nerde görmek istediğimiz değil nasıl katma değer yaratacağımız ve ...

Detaylı Bilgi

RİSK YÖNETİMİ

Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekiyor. Kurumsal risk yönetimi ...

Detaylı Bilgi

ICC Uluslararası Danışmanlık

ICC Uluslararası Danışmanlık, bünyesine görev alan uluslarası yetki belgesine (CMC - Certified Management Consultant) sahip uzman ve konularında uzmanlaşmış yönetim danışmanları ile kuruluşların yönetim danışmanlığı hizmet ihtiyacını birçok kategoride ve değişik sektörler bazında, yetkin seviyede sunma kabiliyetine sahiptir.
 
ICC Uluslararası Danışmanlık, geliştirdiği yetkinliklerle AB, Dünya Bankası, Özelleştirme İdaresi ve birçok kurum ve kuruluşun onaylı danışmanlar listesinde yer almaktadır.
ICC Uluslararası Danışmanlık
Vizyon & Misyon
Vizyonumuz
Yenilikçi çözümleri ile müşterilerimizin kurumsal gelişimi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ülkemizde ve bölgemizde tercih edilen bir danışmanlık şirketi olarak değer yaratmaktır.
 
Misyonumuz
Kuruluşların yönetim geliştirme temelli ihtiyaçlarına; bilgi, beceri, yöntem ve deneyimlerimizle özgün çözümler sunmak ve rekabet başarısında köprü olmaktır.
Detaylı Bilgi
Vizyon & Misyon

ANKETLERİMİZ