Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

İnsan Kaynakları

ICC Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi Yaklaşımı, kurumların insan kaynakları yönetimlerinin, misyon, vizyon, iş hedefleri ve stratejileri ile uyumlu kılınmasını hedeflemektedir. 

ICC, insan kaynakları stratejilerinin kurumun stratejileri ile yön birliği içinde olmalarını sağlamak için organizasyondaki işleri ve bu işlerin gerektirdiği yetkinlikleri temel almaktadır.  

ICC yaklaşımında, kurumun ihtiyaç duyduğu yetkinlikler, tüm insan kaynakları yönetimi sistemlerini ortak bir hedefe odaklayan ana unsurlar olarak konumlandırılmaktadırlar.

İnsan Kaynakları Stratejileri, ihtiyaç duyulan yetkinliklerin kuruma kazandırılmasını ve geliştirilerek elde tutulmasını sağlamak üzere belirlenmektedir. Bu stratejiler doğrultusunda tasarlanan insan kaynakları yönetimi sistemleri, ihtiyaç duyulan yetkinliklere odaklanarak birbirleri ile etkili bir biçimde ilişkilendirilmektedirler. İnsan Kaynakları Yönetiminin ana süreç tasarımları, yıllar içinde başarılı sonuçlar alınmasını garantileyecek şekilde geliştirilmiş olan metodolojiler kullanılarak yapılmaktadır.

Çalışan Memnuniyeti ve Bağlılığı Ölçümü

Kurumların rekabet gücünün artmasında ve sürdürülebilirliğinde çalışanların bağlılığı ve memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Çalışan bağlılığı ve memnuniyetinin yüksek olduğu işletmelerde çalışma verimi yükselecek, yetkinlik  artışına bağlı olarak işin kalitesi ve müşteri memnuniyeti artacak, işin geliştirilmesine yönelik çalışanların katılımı ve motivasyonu yükselecektir. Aksi taktirde nitelikli ve yetişmiş çalışanları elde tutmak zorlaşacak ve bu durum işletmemizdeki yetkinlik gelişimini engelleyecek ve her seferinde bu amaçla katlandığımız maliyetler artacak, ürün ve hizmet kalitesi olumsuz etkilenecek ve pazardaki rekabet gücümüz ve kurum itibarımız yara alacaktır.
 
Çalışanların değer ve öneminin anlaşıldığı, çalışanın kuruma bağlılığının ve yarattığı katma değerin artırıldığı kurumlarda başarı kaçınılmaz olacaktır.  Kuruluşunuzda çalışanların bağlılığını ve işe olan katkısını engelleyen sorunları belirlemeye ne kadar hazırsınız?
 
ICC olarak yıllara dayalı bilgi ve tecrübemiz ile gelişmiş detaylı analiz metodolojimiz ile çalışan memnuniyetini ölçümleyerek, işletmelerin, çalışanların kuruma bağlılığını artıracak aksiyonları zamanında almasını sağlayacak planlamalara destek veriyoruz.  ICC tarafından kurumunuza özelleştirilerek hazırlanan anketler ile;
 
·         Kurum içinde çalışan bağlılığı ve stratejik uyum ölçümlenebilecek
·         Çalışanların memnun olmadığı alanlar ve sorunlar belirlenecek
·         Çalışanların işe katkısını artıracak çözümler çalışanların da katılımı ile tespit edilecektir.
·         Tespit edilen alanlar ile ilgili iyileşme fırsatları ve önerileri sektör kıyaslamaları da dikkate alınarak geliştirilecek ve öncelikleri de içeren bir yol haritası sizlerle paylaşılacaktır.
 
Aynı zamanda çalışanların sizler için neyin önemli olduğunu, kendisinden beklenen performansın ne olduğunu, hedeflere ulaşmada kendi katkısının ne olacağını anlamaları için de fırsat sunan anket çalışmamız, deneyimli ve yeni uygulamalar hakkında güncel bilgiye sahip uzmanlarımızın katkıları ile desteklenmektedir.
 
Çalışan memnuniyeti ve bağlılığı anketimiz, kurum kültürü anketimiz ile birlikte ele alınabildiği gibi ayrı olarak da değerlendirilebilmektedir. Çalışan Memnuniyeti Anketimiz online olarak uygulanabildiği gibi, online iletişimi olmayan çalışanlar için gizlilik güvence altına alınarak basılı olarak da uygulanmaktadır.
 
Anket uygulaması için bizimle irtibat kurunuz. 

İnsan Kaynakları Yönetimi Yapısının Geliştirilmesi

Gelecekte en yüksek yararı sağlayacak etkin bir insan kaynakları yapısının geliştirilmesi, mevcut durumunuzu iyi anlayarak doğru bir vizyon oluşturmaktan ve yetkin bir ekip kurmaktan geçmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Mevcut Durum Analizi
 • İnsan Kaynakları Vizyon ve Stratejilerinin Geliştirilmesi
 • İnsan Kaynakları Biriminin Kurulması

Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi

Liderlik Geliştirme ve Kariyer Yönetimi süreci, kurumunuzun ihtiyaç duyduğu liderlik yetkinliklerinin sürekliliğini sağlamayı hedeflemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:
 • Yönetici Değerlendirme ve Geliştirme
 • Kariyer Yönetimi Sisteminin kurulması
 • 360 derece Değerlendirme
 • Değerlendirme ve Geliştirme Merkezi Kurulması

İşe Alma ve Yerleştirme

Etkin bir İşe Alma ve Yerleştirme süreci, kurumunuzda içeriden doldurulmayan boş pozisyonlara en uygun adayların yerleştirilmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:
 • İşe Alma ve Yerleştirme Sisteminin Kurulması
 • Değerlendirme Merkezi Kurulması

Yetkinlik Yönetimi Danışmanlığı
 
Çalışanların davranış ve iş yapma biçimlerinin sahip oldukları pozisyon yetkinlik gereklilikleri ile uyumunun sağlanması;  görevlerin, arzu edilen/hedeflenen en üst performans seviyesinde yerine getirilebilmesi için fırsat sunacaktır. Yetkinlikler; davranışları, becerileri, değerleri, performans boyutlarını içeren bir seri tanımı kapsar. Yetkinlikler, şirketlerin hedeflerine ulaşmasını ve rekabet gücünün artmasını sağlamasının dışında kurum kültürünün de güçlendirilmesine hizmet eder.
 
Bilindiği üzere, bilgi ve beceriye sahip olmak yeterli bir özellik değildir. Önemli olan bilgi ve becerinin mükemmel bir sonuç almaya yönelik nasıl bir davranış bileşenine dönüştürüldüğüdür. ICC uzmanları olarak bizler kurum vizyonu, değerleri ve stratejilerini de dikkate alarak;
·               Kurum kültürünü temsil edecek,
·               Liderlik ve başarıyı teşvik edecek,
·               Stratejik hedeflerinize ulaşmayı kolaylaştıracak,
·               Rekabet gücünüzü destekleyecek yeteneklerin oluşmasına destek veririz.
 
ICC olarak verdiğimiz yetkinlik yönetimi danışmanlığı ile kurumunuz organizasyonunda tanımlı pozisyonlar için yetkinlik gerekliliklerini tanımlar, önceliklere bağlı olarak her pozisyonda hangi yetkinliklerin kritik olduğunu sizlerle belirler ve ölçümleme prosedürlerini ve alt yapısını geliştirerek uygulamalara destek veririz. Yetkinlik yönetimi danışmanlığı bireysel performans yönetiminin ayrılmaz bir parçası olarak kurumsal gelişime hizmet eder.
 
20 yıldan beri farklı sektörlerde ve uluslararası kıyaslanabilir özellikte geliştirdiğimiz yetkinlik kataloğumuz ile hayatınızı kolaylaştırır, işletmenize uygun yetkinlik modelleri geliştirerek, yetkinliklerin ölçümlenmesine yönelik alt yapıları oluştururuz.

Performans Yönetimi Danışmanlığı

Performans Yönetimi Danışmanlığı, çalışanlarınızın performanslarının geliştirilmesi yoluyla kurum performansınızın artırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:
 • Yetkinlik Modelinin Geliştirilmesi
 • Performans Yönetimi Sisteminin Kurulması
 • Eğitim İhtiyaç Analizi ve Gelişim Planlama
 • Eğitim ve Geliştirme Sisteminin Kurulması

Yapısal Destek Çözümleri

Yeniden yapılanma projeleri dahilinde veya münferit olarak sunduğumuz çözümler, organizasyonunuzun etkinliğini desteklemektedir. Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:
 • İş Tanımlarının ve Profillerinin Geliştirilmesi
 • İnsan Gücü / Norm Kadro Planlaması
İnsan kaynakları yönetimi destek bir süreç olmakla birlikte çalışanların memnuniyetini ve bağlılığını sağlama rolü nedeniyle son derece kritik bir süreçtir. Bu nedenle, ICC' nin insan kaynakları yönetimi dış kaynak temini yaklaşımında, kurumun bu alandaki sorumluluğunu tümüyle kurum dışına çıkarması değil insan kaynakları yönetimini ICC ile iş birliği içinde yürütmesi öngörülmektedir.