Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı

Risk Yönetimi Danışmanlık Hizmetlerimiz

 • Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
 • Proje Risk Yönetimi 
 • İş Sürekliliği Yönetimi 
 • Risk Değerlendirme
 • Çevre Yönetimi 
 • İş Sağlığı ve Güvenliği 

Kurumsal Risk Yönetimi Danışmanlığı
Günümüzde şirketler geniş bir yelpazede, çok hızlı gelişen ve yıkıcı etkiler bırakabilen kompleks bir risk ortamı içinde faaliyet gösteriyor. Buna paralel iç ve dış paydaşların riskin nasıl yönetildiği ile ilgili beklentileri her geçen gün artıyor.

Kurumsal hedeflere ulaşabilmek için risklerin tespit edilmesi, etkilerinin belirlenmesi, hangi risklere odaklanılması gerektiğinin belirlenmesi ve risk azaltma, transfer gibi önlemlere karar verilerek tüm sürecin yönetim ve denetimi gerekiyor. Kurumsal risk yönetimi, bu çalışmaların şirketin tüm öğeleri tarafından benimsenerek yönetilmesi konusunda gerekli olan sistemdir. 

ICC, şirketlerin şeffaf, doğru karar verebilme ve bunu sürdürebilme becerisini geliştirmesine destek olan kurumsal risk yönetimi altyapısının kurulması ve uygulanmaya alma hizmetlerini sunar.

Risk Değerlendirme

ICC, uluslararası risk değerlendirme şirketleri ile yaptığı iş birliği ile şirketler için standart bir değerlendirme metodu sunmaktadır. ICC ile bir rating yaptırabilir, hangi konularda ve alanlarda ne oranda risk altında olduğunuzu tespit edebilirsiniz.

Diğer Risk Yönetimi Hizmetlerimiz:
 • Kriz yönetim planları
 • Acil eylem planları
 • Ürün geri çağırma planları
 • Eğitim 

Proje Risk Yönetimi

ICC, hem işverenler hem de yükleniciler için risk danışmanlığı hizmetleri sağlayarak projenizin başarısına katkıda bulunur.

Birçok farklı tipte proje genellikle çeşitli türden önemli risklerle karşılaşır. Bu riskler, bir projenin başarısını tehlikeye atabilir ve ilgili taraflar açısından önemli zararlara yol açabilir. ICC’nin Proje Risk Değerlendirmesi, sağlam bir proje risk yönetimi programı ile tamamlanarak proje risklerine yönelik anlaşılır bir bakış açısı sağlar.

Yöntemimiz

Projenizin hedefleri ve proje aşamaları, proje risk değerlendirmesi metodolojimizin referans çerçevesini oluşturur. Bunu dikkate alarak aşağıda yer alan adımları atarız:
 • Proje risklerini tanımlama,
 • Risk iyileştirme tedbirlerini belirleme,
 • Risklerin farklı proje hedefleri üzerindeki etkilerini belirleme ve bu etkiyi proje plan ve bütçesine yansıtma,
 • Uygun bir risk yönetimi ve raporlama aracı tasarlama,
 • Proje yönetim organizasyonu içerisinde devam eden risk yönetimine ilişkin bir süreç ve sistemi uygulamaya alma.

İş Sürekliliği Danışmanlığı

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi ise ISO 22301 standardında “Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve gerçekleşmeleri durumunda bu tehditlerin iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale kapasitesine sahip olacak kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim süreci” şeklinde açıklanmaktadır. Bu sistemin temel amacı, şirketlerin olağanüstü bir durum karşısında gerekecek müdahale kapasitesini oluşturmaktır. ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi çalışanları, iş süreçlerini ve bilgi teknolojileri (BT) dahil olmak üzere tüm teknoloji sistemlerini kapsamaktadır.

ICC olarak iş sürekliliğinizi tehdit edecek riskleri tanımlar, olası etkilerini  ve alınması gereken aksiyonları ve sorumlularını belirleriz. Alternatif planların yapılmasını sağlarız. Bu kapsamda; iş sürekliliği yönetim sisteminin kurulması, tatbikat ve eğitimlerin gerçekleştirilmesi, uygulamanın izlenmesi ve geliştirilmesi konusunda uluslararası risk yönetimi metodolojilerine hakim ve deneyimli uzmanlarımız ile destek veriyoruz.

Çevre Yönetimi

Kaynakların doğru yerlere yönlendirilerek en yüksek geri dönüşü almak için fizibilite çalışmaları, kapsamlı ve doğru olarak gerçekleştirilmelidir. Çevre yükümlülüklerinin birçok faktöre göre değişkenlik göstermesi ve sürekli değişim içinde olması bu alandaki finansal değerlendirmenin de çok dikkatli bir şekilde yapılmasını zorunlu kılıyor. 

Yatırımların gerçekleştirilmesinde ve finansmanında, yatırımın çevre ve sosyal açıdan ulusal ve uluslararası kriterlere ve yasalara uygunluğu en önemli gerekliliklerdendir.

Danışmanlarımız, birçok sektördeki yatırımcı kuruluşla fizibilite analizleri aşamasında işbirliği içerisinde çalışmaktadır. Ülkemizde ve uluslararası boyutta farklı sektörlerde önemli yatırımların çevre ve sosyal etki analizi çalışmalarını yürütmüş olan deneyimli uzmanlarımızla;
 • Çevresel yükümlülüklerin değerlendirilmesi
 • Çevre etki analizi
 • Çevresel risk analizi
 • Sosyal etki analizi
 • Alınması gereken önlemler
 • Fizibilite çalışması alanında profesyonel çözümler üretiyoruz.