Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

M&A ve Değerleme Hizmetleri

M&A (Satınalma ve Birleşme)

Şirket konsolidasyonları, satın almalar, birleşmeler ve özelleştirme faaliyetleri günümüz dünyasında önemli büyüme ve gelişme araçlarındandır. 
 
ICC uzmanları olarak bizler bu süreçte uzun yıllara dayalı deneyimlerimizi ve çok uluslu ağımızı satın alma ve birleşme süreçlerinde başarılı bir entegrasyon için sunuyoruz.
 
Ülkemizde ve uluslararası ağımızda birçok başarılı satın alma ve birleşme sürecini yönetmiş olan takımımız ile; 
- Şirketlerin ve projelerin satın alma ve birleşme süreçlerine hazırlığı; şirket ve tesislerin satış sürecine hazırlanması, stratejilerin geliştirilmesi, değer artıracak hızlı çözümlerin oluşturulması.
 
- Satın alma ve birleşme; değişim yönetimi stratejilerinin geliştirilerek; örgütsel yapı, kurum kültürü ve insan kaynakları yönetimi alanında çözümlerin üretilmesi ve değişim yönetimine destek verilmesi. 
 
- Alıcı veya satıcı taraf adına şirket, tesis değerleme; stratejik, teknik, insan kaynakları, çevre ve iş güvenliği alanlarında mevcut durumun, risklerin ve yükümlülüklerin değerlendirilmesi, değer tespiti. En iyi satın alma ve birleşme senaryolarının oluşturularak doğru satın alma/birleşme stratejileri oluşturulmasına destek verilmesi.

Bu kapsamda sunduğumuz hizmetler:

  • Mevcut Durum Tespiti
  • Uygulama, Değerleme ve Entegrasyon