Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Organizasyon Yeniden Yapılandırma Danışmanlığı

Örgütsel yapı, dış çevredeki değişime duyarlı bir şekilde sürekli gelişmelidir. Dış çevredeki rekabet şartları, teknoloji, sosyal yapı, müşteri beklentileri, paydaş beklentileri, yasalar ve istihdam modelleri gibi birçok alandaki değişim örgütsel yapıları etkiler. Şirketlerin gelişimi ve değişimi de örgütsel yapının değişimini zorunlu kılıyor. Bizler değişime duyarlı, sürekli gelişen, esnek, katılımcı, rekabetçi ve yüksek performanslı yönetim modelleri oluşturmaya destek veriyoruz.
 
Örgütsel tasarım ve organizasyon yapısı, vizyon ve stratejilerinizin gerçekleştirilmesi için hayati önem taşır. 
Organizasyon yapılarında görülen kutucuklar ve grafiklerin anlamı sadece neyi nerde görmek istediğimiz değil, nasıl katma değer yaratacağımız ve yarattığımız katma değerin kurumsal performansa etkisi ile ilintilidir.
ICC olarak organizasyonel verimsizliklerin ortadan kaldırılmasında ve şirketin stratejik hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik etkili çalışma modelleri oluşturulmasında müşterilerimize yardımcı oluruz.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz:
 
  • İş analizleri ve görev tanımlarının oluşturulması
  • Organizasyonel modelleme ve yeniden yapılandırma
  • Norm kadro yapısının belirlenmesi
  • Değişim yönetimi