Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Strateji ve Kurum Kültürü Geliştirme Danışmanlığı

Strateji Geliştirme Danışmanlığı

Kurumsal sürdürülebilirlik ve rekabet gücünün temelinde stratejik yönetim kültürü ve bu kültürün yönetim sistemlerine dönüşümü yatmaktadır. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek verir, tüm sektörlerde ve kurumlarda strateji geliştirilmesine uzmanlık desteği sağlar, stratejiyi bir planın ötesine taşıyarak, stratejik yönetim kültürünü kurumsal iklimin bir parçası haline dönüştürülmesinde müşterilerimizle iş birliği yaparız.

Strateji belirleme danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında aşağıdaki alanlarla kısıtlı olmayacak hizmet ve çözümleri sunmaktayız.

Bölge, şehir, sektör stratejilerinin geliştirilmesi
Bölge, şehir ve sektörlerin gelişiminde doğru stratejilerin belirlenmesi için benzer yapılarla kıyaslama yaparak benzer alanlardaki deneyimlerimizi, deneyimli uzmanlarımız ve yerel çözümlerimiz ile zenginleştiririz.

Kurumsal stratejilerin geliştirilmesi
Şirketlerin daha rekabetçi, etkin ve sürdürülebilir çalışmasında stratejik yönetim en önemli yönetsel araçlardan biridir. Bulunduğunuz sektörde yeriniz ne olacak, bu yere ulaşmak için hangi hedefleri gerçekleştirmelisiniz? Tüm bu sorularınıza yanıt aramanızda güvenilir uzmanlar olarak yanınızda yer alırız.

İş birimleri stratejilerinin belirlenmesi
Kurumsal stratejiye ulaşmak için, bu stratejilerin iş birimlerine ait alt stratejilerle desteklenmesi gereklidir. Örneğin pazarlama, satış, üretim, insan kaynakları stratejileri ve aksiyon planları, kurum vizyon ve stratejileri ile uyumlu değilse kurumsal başarının elde edilmesi güç olacaktır. Biz analitik veri tabanımız ve araçlarımız, sektör ve süreç bazlı kıyas bilgilerimizle, kurumsal stratejiye uygun olarak birimlerin de doğru strateji ve hedefleri oluşturmasında destek oluruz.
 

Kurum Kültürü Geliştirme

Kurum kültürü çalışanların ve yönetim kadrolarının birbiri ile etkileşimini ve şirket dışındaki iş ilişkilerini belirleyecek inanç ve davranışları ifade eder. Kurum kültürü zaman içerisinde gelişen bir olgudur ve iş saatleri, kılık kıyafet, çalışan hakları, işe alma yöntemleri, müşteri ilişkileri ve müşteri memnuniyeti ve faaliyetlerle ilgili tüm konuları kapsar.
 
Stratejik yönetimin en önemli unsurlarından birisi kurum kültürünün de stratejik yönetim yaklaşımını destekleyecek şekilde geliştirilmesidir. Kurumsal stratejilerin hayata geçirilmesinde yönetim kurulundan başlayarak tüm pozisyonlarda çalışanların kurum vizyon, misyon ve değerlerini özümsemiş olarak çalışması kritik öneme sahiptir. Başarılı bir kurum kültürü geliştirme için en önemli hususlar;
·               Vizyon
·               Kurumun vizyona ulaşmasını sağlayacak düşünce ve bakış açısını tanımlayan “Kurum değerleri”
·               Uygulamaların iş etiğine ve kurumsal değerlere uygunluğu
·               İnsan kaynakları politikaları ve sistemleri
·               Çalışma ortamı
 
Biz ICC uzmanları olarak vizyon ve strateji belirleme danışmanlığı kapsamında kurum kültürünün de gelişmesine olanak sağlayacak çözümlerimiz ile kurumsal sürdürülebilirliğe hizmet ediyoruz.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz;
 
·               Strateji algılama ve kurum kültürü anket çalışması
·               Kurumsal değerlerin tanımlanması
·               Kurum kültürünün geliştirilmesine yönelik kurum içi iletişim uygulamalarının planlanması ve uygulamalara destek verilmesi
·               İnsan kaynakları sistemlerinin kurum kültürü ile uyumlu hale getirilmesi.