Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumların vizyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi; stratejiyle doğru şekilde ilintilenmiş hedeflerin kurum geneline yayılması, ölçülmesi ve performans odaklı çalışmanın kurum kültürünün bir parçası haline gelmesiyle mümkündür.  

Uzun vadeli kurum stratejik hedeflerine ulaşılması için bu hedeflerin çalışanların sorumluluk seviyelerine uygun olarak dengeli bir şekilde indirgenmesi, performans ölçümünde kısa vadeli hedeflere ulaşılması için gerekli metriklerin ölçümünün yanı sıra kurumun uzun vadede ulaşması istenen konuma taşıyacak çalışan yetkinlik boyutlarının da değerlendirilmesi gereklidir.  

Dengeli performans yönetimi ile şirketin uzun ve kısa vadeli hedeflerine ulaşmasını sağlayacak finansal ve finansal olmayan performans hedeflerinin takibi amaçlanmalıdır.

ICC Danışmanlık olarak deneyimlerimizden yola çıkarak kuruma özel geliştirdiğimiz metotlarla stratejilerin, hedeflerle yönetime dönüştürülmesi ve etkin bir performans sisteminin kurulmasını sağlıyoruz.

Bu alandaki başlıca hizmetlerimiz:

  • Kurumsal performans yönetimi
  • Yetkinlik yönetimi
  • Bireysel performans sistemi
  • Öneri ve ödüllendirme sistemleri