Hizmetlerimiz

HİZMETLERİMİZ

Süreçlerle Yönetim Danışmanlığı

Müşteri beklentilerinin giderek arttığı ve teknolojinin sürekli geliştiği küresel rekabet ortamında firmaların iş yapış tarzını da sürekli olarak geliştirmesi gerekmektedir.
 
Amacına uygun, etkin iş süreç tasarımları sayesinde müşteri istek ve beklentilerine cevap veren ürünler üretilir, üretim maliyetleri azaltılır, operasyonel verimsizlikler giderilir, çalışan motivasyonu artırılır ve bunların doğal sonucu olarak finansal göstergelerde olumlu yönde gelişmeler sağlanır.
 
Tüm bu gelişmeler firmaları; iş yapış tarzlarını ve hizmetlerini sorgulamaya sevk ederek “Daha iyi nasıl yaparım?” sorusu üzerine yoğunlaşmasına neden olmaktadır.
 
ICC Danışmanlık olarak uzmanlaştığımız süreç analizi ve süreç iyileştirme danışmanlığı hizmetlerimiz ile organizasyonunuzun iş akışlarının daha etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak sistematik bir yaklaşım kazanmış olacaksınız.

Derin sektör bilgimiz, uzman kadromuz, geliştirdiğimiz ayırt edici yöntem ve tasarımlar ile gerçekleştirdiğimiz benzer projeler sayesinde işlerinizi süreçlerle yönetir hale gelmenizde somut ve sürekli bir katkı sağlarız.

Süreç yapılandırma ve iyileştirme sonunda;
  • Operasyonel verim artar
  • Maliyetler azalır
  • Rekabet gücü artar
  • Ürün ve hizmet kalitesi artar
  • Çalışan motivasyonu artar