Kurumsal

KURUMSAL

Politikamız

Kurumsal vizyon ve misyon ifadesinden hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli göstergesi, müşteri memnuniyeti ve sürekliliğidir. Bunun belirleyici unsurları ise;
 
 - Başarısı ispatlanmış metot ve uygulama yöntemlerinin varlığı
-  Hizmeti veren kadroların niteliği,
-  Müşteri ile etkin iletişim,
- Proje yönetimi yaklaşımı,
 - Fiyattır.
 
Bu doğrultuda;
 
1. Hizmeti veren kadrolarımızın istihdam aşamasından başlayarak iş kariyerleri boyunca müşterinin memnuniyetini sağlayıcı yönde ihtiyaç duyabilecekleri tüm bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek,
 
2. Müşterilerimize ilk görüşmeden başlayarak, tekliften hizmet sonrası iletişime kadar tüm sürecin etkinliğini sağlayacak bilgi iletişim alt yapısını tesis etmek,
 
3. Hizmetin zamanında ve ihtiyaca cevap verebilecek nitelikte tamamlanması için uluslararası kabul gören normlarda proje yönetimi bilgi ve becerisine sahip olmak,
 
4. Fayda maliyet perspektifinde hem rekabetçi hem de hizmetin tam karşılığı olabilecek bir fiyatlandırma politikası geliştirerek müşteriler nezdinde tercih edilir olmak,
 
5. Müşterilerden gelen geri bildirimler, değişim dinamikleri ve projelerden elde edilen deneyimler sonucu tespit edilen potansiyel iyileştirme alanları üzerine odaklanarak sürekli iyileştirmeyi kurumsal kültür haline dönüştürmek,

hizmet kalitesi politikamızdır.