KARİYER

KARİYER

Kurumsal vizyon ve misyon ifadesinden hareketle hizmetlerimizin kalitesini belirleyen en önemli göstergelerden biri müşteri memnuniyeti ve sürekliliğini sağlayan ve en önemli sermayemiz olan kadrolarımız ve onların niteliğidir.
 
Bu gerçeğin ışığında, hizmeti veren kadrolarımızın istihdam aşamasından başlayarak iş kariyerleri boyunca müşterilerimizin memnuniyetini sağlayıcı yönde ihtiyaç duyabileceği tüm bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak ve geliştirmek temel politikamızdır.
  • Etik değerlere bağlılık,
  • Vizyon sahibi olmak,
  • İnsan ilişkileri ve iletişimde başarılı olmak,
  • Ekip çalışmasına yatkınlık ve paylaşımcı olmak,
  • Özgüven yüksekliği,
  • Gelişim ve öğrenmeye açıklık,
  • Kurumsal değerlere bağlılık ve aidiyet,
  • Bireysel ve kurumsal hedef birliğini sağlayabilmek, 
  • Yüksek motivasyon, 
Organizasyonel yapılanmamızda önem verdiğimiz ve sürekli gelişmesi için desteklediğimiz değerlerdir. 
 
Bu değerler doğrultusunda aramıza katılan her arkadaşımız oryantasyona tabi tutulmakta olup, bu suretle; kurumsal hizmet kalitesinin ve standardının aynı olması ve sürekli geliştirilmesi hedeflenmektedir.