EĞİTİM

EĞİTİM

Çağdaş Motivasyon Teknikleri

Online başvurmak için tıklayınız
Programın Amacı

Program, ekibindeki çalışanların motivasyonunu arttırmayı hedefleyen yöneticilerin, hangi yol ve yöntemlerle bunu sağlayacaklarını tüm detayları ile vermektedir.
 
Programın İçeriği
 
    Motivasyonun Tanımı ve Motivasyon Sürecinin Kuruluş Aşamaları
    Motivasyon Araçlarının Belirlenmesi
    Sosyo – ekonomik Araçlar ile Motivasyonun Sağlanması
    Örgütsel ve Yönetsel Araçlar ile Motivasyonun Sağlanması
    Motivasyon Teorileri
    Çalışan Beklentilerinin İncelenmesi
    Motivasyon Nasıl Artırma Teknikleri
    Yöneticilerin Neler Yapması Gerektiğinin Belirlenmesi
    Çalışanların Güvenini Arttırma Yöntemleri
    Takdir Etmenin Önemli Unsurları ve Yöntemleri
    Kurumsal Başarının Sırrı
    Bireysel Motivasyon Sağlayıcı Çalışma Prensipleri
    Çalışanların Moral Yönetimi
    Çalışanların Motivasyonunu Saptama Anketi
    Çalışanların Beklentileri Anketi Uygulaması
    Davranış Belirleme Anketi Uygulaması
 
Programın Süresi   2 Gün
Katılımcı Sayısı       20
Katılımcı Profili        Motivasyonu arttırmayı hedefleyen tüm yöneticiler