Yayınlar

YAYINLAR

Yönetim Sistemleri Amaç Mı? Araç Mı Gerek Maslow'un ve gerekse Herzberg'in ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirtildiği gibi, insanların farklı düzeylerde farklı ihtiyaçları oluşabilmekte ve bu ihtiyaçların karşılanması yönünde bir çaba içerisinde bulunabilmektedir. İhtiyacın tanımlanması ile birlikte ihtiyacı gidermeye yönelik dürtüler harekete geçer. Çözümün ortaya çıkması ile birlikte yeni bir davranış normu ortaya çıkar. Ataman Erik Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Kurumsallaşma ve İşletme Yönetiminde Verimliliğin Artırılmasında Strateji Geliştirmenin Önemi Örgütler içinde bulundukları çevrenin bir ürünü olarak hayatta kalabilmek için değişmek ve değişime ayak uydurmak zorundadırlar. Gelişen ve değişen ekonomik yapı, bireysel gelişim ve bu gelişmenin bir ürünü olarak müşteri beklenti ve ... Tülin Seçen Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Kurumsal Yönetişimde Etik Değerler Bu yazım da da etik ve yönetişim kavramının üzerinde durmaya çalışacağım. Yönetişimde etik kavramının gün geçtikçe önemli hale gelmesinin arkasında toplumsal ve ekonomik gerekçelerin neler olduğunun fark edilmesi, hepimizin iş ve toplumsal ... Tülin Seçen Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Kriz Yönetimi İçin Ne Yapmak Gerekir Kuruluşlarda kriz, kuruluş içi ve/veya kuruluş dışı beklenmedik/dikkate alınmayan/önlem almakta geç kalınan sorun ve tehditlerin kuruluşun karlılığını ve/veya devamlılığını ciddi bir şekilde tehdit altına alması ve yöneticiler/iş ortakları tarafından durumun farkına varılması ile oluşur. Fahrettin Otluoğlu Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...


Geleceği Bu Günden Yakalamak Ülkemiz ekonomisinin % 98 ini oluşturan KOBiler, üretim ve istihdamın %76 sını karşılarken kullandıkları kredi oranı toplam kredi kullanım hacmi içinde sadece %5. KOBİ yatırımları toplam yatırımların %38 ini oluşturuyor ve toplam katmadeğerin %26 sı bu işletmelerde yaratılıyor. Tülin Seçen Devamı İçin Lütfen Tıklayınız...