Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

POELSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurumsal Gelişim Projesinin Uygulamaya Alınmasına Yönelik Toplantımız.
POELSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş Kurumsal Gelişim Projesinin Uygulamaya Alınmasına Yönelik Toplantımız.

Haziran 2018 tarihinde POELSAN Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş ile başlamış olduğumuz kurumsal gelişim projesinin, uygulamaya alınmasına yönelik toplantımız 4-5 Şubat 2019 tarihinde Samsun’da gerçekleşti. Ülkemizin lider, yurt dışında hedef ülkelerde tanınan ve tercih edilen  plastik boru bağlantı elemanları üretici  olan müşterimiz, bir aile şirketi olarak başlattığı kurumsallaşma ve sürdürülebilirlik yolculuğunda  önemli değişimleri de uygulamaya geçirdi,  şirketi kuran ve birinci nesli temsil eden Sayın Yaşar Dağdelen  kurumsallaşmaya verdiği önem ve ikinci neslin sorumluluk üstlenerek başarılı olması için bayrağı devretti, Yönetim Kurulu başkanı olarak liderlik yapmaya devam ediyor. İkinci nesil üyeleri yetkinlikleri doğrultusunda şirketin yönetimini üstlendiler. Stratejik yönetim yaklaşımı ile şirketin hedeflerle yönetimi sürecini başlatan 2. Nesil İcra Kurulu Üyeleri büyüme, markalaşma, yetkinlik gelişimi  ve dijital dönüşüm konusunda önemli hedefleri de hayata geçirmeye başladılar.  Kuramsallaşma ve gelecek nesillere sağlıklı ve toplumun güvendiği bir firma taşıma konusunda değerli Poelsan ailesine başarılar diliyoruz.
KUZEY KIBRIS SANAYİ STRATEJİSİ PROJESİ TANITILDI
KUZEY KIBRIS SANAYİ STRATEJİSİ PROJESİ TANITILDI PROJE İLE SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DETAYLI OLARAK ANALİZ EDİLMESİ AMAÇLANIYOR

Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi Projesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. proje ile sanayi sektörünün detaylı olarak analiz edilmesi, sanayi envanteri çıkarılması ve politika oluşturulması hedefleniyor.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği yardım heyeti finansmanında, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı, Devle Planlama Örgütü ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) koordinasyonu ile  Doğu Akdeniz Üniversitesi ICC Danışmanlık tarafından yürütülecek projenin, 6 ayda tamamlanarak eylem takviminin belirlenmesi öngörülüyor.

Basın toplantısında KTSO Başkanı Ali ÇIRALI, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun KAMALI, DPÖ Müsteşarı Ödül MUHTAROĞLU ve ICC Danışmanlık’tan Tülin SEÇEN birer konuşma yaptı.
Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Uzman Müşaviri Hasan KİRMAN da katıldı.

“SANAYİ SEKTÖRÜ ANALİZ EDİLECEK”

Proje, KKTC sanayi sektörünün mevcut durumunun detaylı olarak analiz edilmesi, Kıbrıs sorununun çözüm potansiyeli, Türkiye’den su temini ve kablo ile elektrik projeleri dikkate alınarak ileriye yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi ve strateji belgesi çıkarılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında sanayi envanteri çıkarılarak sanayi sektörünün mevcut durumu detaylı olarak incelenecek, sektörü yakından ilgilendiren ekonomik veriler analiz edilecek, sektörün iç pazara ve ihracata yöneli geliştirilmesi konusunda politika önerileri oluşturulacak.

ÇINARLI: “BİZE TEMEL TEŞKİL EDECEK”

KTSO Başkanı Ali ÇIRALI, sanayi stratejisinin hedeflerini anlattı.

Sanayinin ekonomisindeki payını yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini belirten ÇIRALI, projenin hedefleri doğrultusunda bir temel teşkil edeceğini, yardım ve destek sağlayacağını ifade etti.

Projenin finansmanının tamamının TC Yardım Heyeti tarafından karşılanacağını söyleyen ÇIRALI, DAÜ ve ICC’nin ortakları arasında olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütüleceğini vurguladı.

Proje kapsamında sanayi odası üyelerine yönelik bir anket yapılacağını anlatan ÇIRALI, üyelerine çağrı yaparak anketörlere yardımcı olmalarını, doğru yanıtlar vermelerini istedi.

KAMALI “PLANLAMA YAPILMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun KAMALI da, projenin sanayi ile ilgili envanterinin çıkarılması, planlama yapılması açısından önemli olduğunu belirtti.

KAMALI, proje çerçevesinde elde edilecek bilgilerin, ithalata dayalı tüketim yerine yerli üretim ve tüketime önem verilmesi anlayışı açısından değerli olacağını söyledi.

MUHTAROĞLU “DETAYLI ANALİZ YAPILACAK”

DPÖ Müsteşarı Ödül MUHTAROĞLU da proje çerçevesinde sanayi sektörünün detaylı analizinin yapılacağını ve sanayi strateji belgesinin ortaya çıkarılacağını belirtti.

Sanayi ve İşyeri Anketi’nin Sanayi Strateji Belgesi ile paralel tüm sektörlere veri sağlayacağını belirten MUHTAROĞLU, sanayi ve ticareti geliştirmenin yollarını aradıklarını, bu çalışmanın da buna yönelik olduğunu söyledi.

DPÖ’nin Sanayi Strateji Belgesi’nin hazırlanması sürecinin önemli paydaşlarından olduğunu belirten MUHTAROĞLU, belgenin yatırım ve iş ortamına altyapı konularında bilgi sağlayacağını söyledi.

SEÇEN: “REKABET GÜCÜNDE ÜLKE VİZYONU ÇOK ÖNEMLİ”

ICC Danışmanlık’tan Tülin SEÇEN de, konuşmasına şirketle ilgili bilgi vererek başladı.

Ülkenin rekabet gücünde ülke vizyonunun çok önemli olduğunu belirten SEÇEN, ülke kaynaklarının ve refahın artmasında sanayinin önemli bir unsur olduğuna işaret etti.

SEÇEN, KKTC’nin sanayi sektörünün gelişmesine ışık tutacak trendlerin incelenmesi, güçlü ve zayıf yanlarının ortaya çıkmasında rol alacaklarını söyledi.

Detaylar için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.

http://www.kibris724.com/kuzey-kibris-sanayi-stratejisi-projesi-tanitildi-57282h.htm
Endüstri 4.0 KOBİ'ler için Fırsat mı, Tehdit mi?
Endüstri 4.0 KOBİ'ler için Fırsat mı, Tehdit mi?
Hepimiz son zamanlarda Endüstri 4.0’ı, “dördüncü sanayi devrimin” konuşur olduk. Endüstri 4.0 talep anından teslim anına kadar tüm tedarik zinciri sürecinde teknolojik bütünleşmeyi ve tüm paydaşlarla internet tabanlı iletişim kurarak üretim yapmayı hedefliyor.

KOBİ’lerin ülke ekonomisinde yarattığı katma değer %95’lerin üzerinde olmasına rağmen hala dünya genelinde KOBİ’lerin sadece %5’i Endüstri 4.0’a adapte olmaya başladı ve henüz bu adaptasyonun başlangıç seviyesindeler. Endüstri 4.0’ın yaygınlaşması şirket büyüklüğü ile doğrudan ilgili olduğu için önceki sanayi devrimlerinde olduğu gibi büyük ve kurumsallaşmış şirketler bu alanda KOBİ’lere göre daha önde gitmektedir. Bu durum üretim maliyetleri, talebe özelleştirilmiş üretim (ki bugüne kadar bu KOBİ’lerin lehine olan bir durumdu) alanlarında bunu erken adapte eden şirketlere büyük avantaj sağlayacak. Halihazırda KOBİ’lerin çoğunluğu kapsamlı bir stratejiden yoksun ve şirket yönetiminde bu stratejileri dikkate alacak zaman ve imkanlara sahip değiller. KOBİ’lerin kısa vadeli planlamalarla çalıştığını düşündüğümüzde orta ve uzun vadeli planları yapacak yönetsel yetkinlikleri, sermaye yeterliği ve insan
kaynakları yeterliği ile yetkin bilgi teknolojileri alt yapıları ve bilgi sistemlerinden yoksunlar.
 
Her ne kadar büyük ölçekli firmalar Endüstri 4.0’a geçişte KOBİ’lere göre daha avantajlı olsa da sürece adaptasyon ile bilgisayarların karar süreçlerinde insanın yerine geçmesi ile hatalar azalacak, terminlere uyum artacak, verimlilik artacak, yenilikçi projelerin yaşam döngüsü hızlanacaktır. Tüm bu değişim firmaların rekabet gücünü olumlu yönde etkilerken karlılık ve şirketlerin ürettiği katma değer de artacaktır. Şirketlerin kurumsallaşma sürecini hızlandırması Endüstri 4.0’a geçiş için önemli bir alt yapı sağlayacak, yukardaki 
kısıtları ortadan kaldırarak sürece adaptasyon artacaktır. İşte bütün bu engelleri düşündüğümüzde KOBİ’lerin kurumsallaşması ve kurumsal sürdürülebilirlik açısından aşağıdaki alanlarda hızla aksiyon alınması endüstri devrimine erken adapte olma avantajını artıracaktır;
 
• KOBİ’lerin çoğunluğunun aile şirketi olması ve ikinci, hatta üçüncü neslin yönetimine geçmesi, nesilden nesile geçiş ve ailelerin büyümesi ile artan ortak sayısı kurumsal sürdürülebilirliğin en önemli engellerinden birisi. Bu kapsamda aile fertlerinin profesyonelleşmesi ve şirket ile ortak, şirket ile aile fertleri arasındaki ilişkilerinin düzenlenmesi öncelikli iyileştirme alanı olarak görülmelidir.
 
• Strateji: Şirketin geleceği planlanmalı ve hedeflerle yönetim kültürü şirket kültürü haline dönüştürülmelidir. Şirket itibarını ve marka değerini yükseltecek sistem ve süreçler etkinleştirilmelidir.
 
• Teknoloji: Tedarik zinciri (satış, planlama, satınalma, üretim, lojistik, ür-ge, ar-ge) tüm süreçleri ve sistemlerin üzerinde etkinleştirileceği
yazılım alt yapılarına ve bilgi sistemlerine geçişin anlık bir durum değil uzun zaman alan bir süreç olduğu bilinciyle gerekli hazırlıklar sürekli yapılmalı ve yavaş yavaş fayda / maliyet açısından uygun olan teknolojiler adapte edilmelidir. Bunları kullanacak insan kaynağı
yapısı da bugünden buna uygun şekilde oluşturulmalıdır. Kurumsal hafıza, raporlama sistemleri ve bilgi güvenliği sistemleri etkin bir şekilde hayata geçirilmelidir.
 
• Sistem (Organizasyon ve süreçler): İş süreçleri ve görevler tanımlı hale getirilmeli, performans ve risk odaklı süreç yönetimi yazılım alt
yapısı üzerinde etkinleştirilmelidir.
 
• İnsan kaynağı: Çalışanların yetkinliği, değişime açıklığı ve işe uygunluğu adapte edilecek yeni teknoloji ve sistemlerin uygulamasında en kritik rolü alması açısından tüm KOBİ’lerin öncelikli konularının başında olmalıdır. Önümüzdeki 10-15 yıl içinde 4. Endüstri devriminin hızla gerçekleşeceği öngörüldüğünde rekabet gücünü kazanmak açısından stratejik bir bakış açısıyla süreç, yetkinlik ve teknoloji yatırımlarını planlı bir şekilde ve hızla ele alma zamanı Endüstri 4.0’ın ülkemiz KOBİ’lerinden hangileri için bir fırsat hangileri için bir tehdit olacağının belirleyicisi olacaktır.


Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında önemli bir çalışma
Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında önemli bir çalışma
Bu bölümde Kurumsal Sosyal Sorumluluk kavramı ve buna bağlı olarak KOBİ’leri küresel anlamda daha rekabetçi kılmayı hedefleyen bir çalışmadan söz edeceğiz.
 
Faik Uyanık: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği’nin hazırladığı Yeni Ufuklar programıyla karşınızdayız. Bu bölümde, kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ve buna bağlı olarak KOBİ’leri küresel anlamda daha rekabetçi kılmayı hedefleyen bir çalışmadan söz edeceğiz. Konuğumuz UNDP’nin proje ortaklarından olan Marmara Rotary Kulübü Dönem Başkanı, Sürdürülebilir Rekabetçi Türkiye Projesi Komite Başkanı ve Yönetim Danışmanları Derneği Başkanı Tülin Seçen. Öncelikli sorumuz: Sürdürülebilir Rekabetçi Türkiye Projesi nedir ve neyi hedeflemektedir?
 
Tülin Seçen: Sürdürülebilir Rekabetçi Türkiye Projesi, ekonominin temelinde olan küçük, orta ve büyük işletmeleri kurumsal sosyal sorumluluk prensipleri doğrultusunda yönlendiren bir proje. Hedefi, işletmelerin iyileştirilip, sürdürülebilir kılarak yarattıkları katma değerin toplumla bütünleştirilmesi.
 
Faik Uyanık: Rotary Kulüplerinin, Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalamasına siz öncülük ettiniz. Sadece imzalamakla kalmayıp bu sözleşmenin ilkelerini ve kurumsal sosyal sorumluluk anlayışını Anadolu’da yaygınlaştırmak için de bu projeyi başlattınız. Projenin faaliyetlerinden de biraz söz eder misiniz?
 
Tülin Seçen: Proje faaliyetlerindeki temel amacımız, Türkiye’deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin kurumsal sosyal sorumluluk ilkelerini anlamaları ve bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini gözden geçirerek daha kurumsal, daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmaları.Bu kapsamda, tüm illerdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliği yapıyoruz. Onlar, belirlenen tarihlerde veri tabanlarındaki üyeleri davet ediliyorlar ve onlara bizim komitemizden seçilmiş olan eğitmen arkadaşlarımız eğitimler veriyor. Bu eğitimlerde, kurumsal sosyal sorumluluk ilkeleri, Küresel İlkeler Anlaşması, bu doğrultuda yapılan faaliyetlerin işletmelere katkıları ve elde edecekleri faydalar anlatılıyor. Uygun olan ilkeleri süreçlerine katabilecek durumda olan işletmelerin Küresel İlkeler Anlaşması’nı imzalamalarını sağlıyor ve gelişim sürecinde de onlara yardımcı oluyoruz.
 
Faik Uyanık: Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı, hayatımıza günden güne daha fazla giriyor. Birleşmiş Milletler’in Küresel İlkeler Sözleşmesi, kurum ve kuruluşların bu ilkeler doğrultusunda faaliyetlerini yapacaklarına dair verdikleri bir taahhüt.Türkiye’deki Rotary Kulüpleri, sizin öncülüğünüzde bu sözleşmeyi imzalama yarışına girdiler. Yapmış olduğunuz proje yoluyla Anadolu’daki pek çok KOBİ de bu kavramlarla tanışıyor. Bazıları da kendi faaliyetleri kapsamında bu ilkeleri uygulamayı taahhüt edecekler. Şu ana kadar nereleri gezdiniz ve Anadolu’da ne gibi eğitimler verdiniz?
 
Tülin Seçen: İlk olarak Gebze’de otomotiv yan sanayine yönelik olarak çalıştık. Küresel İlkeler Anlaşması’nın ne olduğunu, kurumsal sosyal sorumluluğun ne olduğunu ve bu anlamda firmaların ne yapması gerektiğini anlattık. Ardından, Gaziantep’te, Gaziantep Ticaret Odası üyeleri için bu semineri devam ettirdik. Arkasından Eskişehir, Antalya, Adana, Kastamonu, Samsun ve Edirne Ticaret ve Sanayi Odaları’yla işbirliği yaptık. Bunun dışında, turizm sektörüne yönelik olarak da faaliyetler içerisinde bulunduk.
 
Faik Uyanık: Bu proje, kurumsal sosyal sorumluluk farkındalığının artması, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi ve toplumsal alanda başarıya ulaşmak için çok önemli bir proje. bu hususta geliştirilen bu eğitim programını Anadolu’daki işletmelere ücretsiz olarak sunuyorsunuz. Bundan sonraki programınızda hangi kentler yer alıyor?
 
Tülin Seçen: 2012 yılı sonuna kadar 50 tane seminer gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Sıkı bir planlama yapmaya özen göstersek de, eğitmenlerimiz bunu gönüllülük esasına dayalı olarak yaptığı için onların programı da bizim için önem arz ediyor. Programımızda şu an için Mersin, İstanbul, Konya ve Kayseri Sanayi ve Ticaret Odaları var.
 
Faik Uyanık: Projenin 2013 yılı Nisan ayına kadar devam etmesi planlanıyor, değil mi?
 
Tülin Seçen: Evet, ancak bu süreç aşılabilir de.
 
Faik Uyanık: Rotary Kulüpleri’nden seçilen gönüllülerle bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi kurdunuz. Bu komite kapsamında strateji geliştirip uygulamalar yürütüyorsunuz. Gönüllü eğitmen olarak da görev yapan komite üyeleri, deneyimli iş adamlarından, akademisyenlerden, girişimcilerden ve profesyonel yöneticilerden oluşuyor. Bu kişilere birkaç örnek verebilir misiniz?
 
Tülin Seçen: Bu proje, dünyanın en önemli sivil toplum girişimlerinden olan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Rotary Kulübü’nün ortaklaşa başlattığı bir proje. Rotary, iş dünyasının en seçkin ve belli bir statüye gelmiş olan temsilcilerinden oluşan ve birikimleri ile topluma faydalı olmaya gayret gösteren bir topluluk. Rotary’nin misyonuyla çok örtüşen bu programı Türkiye’de bir ilke imza atıldı. 20 kişiden oluşan bir Eğitim ve Danışmanlık Komite’miz var. Bu komite eğitimlerden geçirildi ve şimdi bu işi başarıyla sürdürüyor. Bu komitede Semra Baysan, Ulya Selçuk, Osman Taşlıca ve Özcan Albak gibi değerli isimler var. Bizzat ben de birçok eğitim ve projeyi yürüterek danışmanlık faaliyetlerinden bulunuyorum.
 
Faik Uyanık: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ve Rotary’nin misyon ortaklığından söz ettiniz. Rotary’den de biraz bahsedelim. Rotary’nin misyonu ve bu projeye dahil olmasındaki motivasyonu nedir?
 
Tülin Seçen: Misyonu, toplumdan aldığını topluma geri vermek. Rotary, iş dünyasında belli bir seviyeye gelmiş ve entelektüel kişilerin, kendilerini topluma mal edecekleri sürdürülebilir projeler yaratmak adına bir araya geldikleri bir topluluk. Türkiye’deki kurumsal sosyal sorumluluk bilinci belli bir seviyeye getirildiğinde, bu misyon, kurum ve kuruluşların ortak paydası haline gelebilir. Birleşmiş Milletler’in Binyıl Kalkınma Hedefleri kapsamındaki tüm hedefleri, Rotary’nin hedefleriyle birebir örtüşüyor.
 
Faik Uyanık: Rotary’nin üye profilini oluşturan bilinçli bireyler, güçlü bir motivasyonla bu çalışmaya katılıyorlar ve Türkiye’nin dört bir tarafında eğitimler vermeye devam ediyorlar. Birleşmiş Milletler ve yerel odalarla beraber yürüyen bu çalışmanın tüm dünyaya da bir model olabileceğinin altını çizerek bu bölümü noktalayalım. Konuğumuz da İstanbul’dan programımıza telefon bağlantısıyla katıldı. Sayın Tülin Seçen, Rotary 2420. Bölge Sürdürülebilir Rekabetçi Türkiye Projesi’nin Komite Başkanı ve Rotary Marmara Kulübü’nün Dönem Başkanı. Böylece bu bölümümüzün de sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızı Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyosu – Radyo İlef Stüdyosu’nda hazırladık. Programımıza FM bandında ve internette Açık Radyo’dan, yayın ağımızdaki üniversite radyolarından, podcast formatında iTunes üzerinden ayrıca undp.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medya üzerindeki kullanıcı adımız undpturkiye. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın!
 
Konuk:Tülin Seçen, Marmara Rotary Kulübü, Sürdürülebilir Rekabetçi Türkiye Projesi Komite Başkanı

https://faikuyanik.wordpress.com/2012/05/21/kurumsal-sosyal-sorumluluk-alaninda-onemli-bir-calisma/