Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

Tülin Seçen Türkonfed Yönetim Kurulu Üyeliği
Tülin Seçen Türkonfed Yönetim Kurulu Üyeliği
Tülin Seçen, yönetim danışmanlığı meslek kurallarının geliştirilmesi, ülkemize adaptasyonu ve yönetim danışmanlığı statüsünün kurumsallaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunmuş, Türk danışmanlık sektörünün gelişmesi için faaliyet ve işbirlikleri oluşturmuştur. KOBİ’lerin bilinçlendirilmesi, kurumsallaşmaları ve sürdürülebilir rekabetçi yapılanma konusunda aydınlatılmalarına yönelik olarak uluslararası firmalar ile işbirliği yapmak suretiyle Dünyada’ki başarılı KOBİ uygulamalarını paylaşmak üzere KOBİPLAN hareketini başlatmış ve bu kapsamda birçok sanayi odasında yüzlerce KOBİ yöneticisi ve girişimciye vizyoner bir yaklaşım edinmeleri doğrultusunda rehberlik etmiştir. Aynı şekilde KOBİ’lerin vizyon kazanmasına katkıda bulunmak amacı ile stratejik yönetim, planlama, vizyon geliştirme, hedef belirleme, sürdürülebilir kurumsal yapıya kavuşma konularında bir çok makale ve örnek olay ile hedef kitlelere ulaşmak üzere dergi ve yayın organlarında düzenli yazmaktadır. 
 
Tülin Seçen 30 Mart 2013 tarihinden beri TÜRKONFED Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır.


ICC Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisinin belirlenmesinde önemli bir görev üstlendi.
ICC Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisinin belirlenmesinde önemli bir görev üstlendi.
Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi Projesi tanıtıldı
 
Kuzey Kıbrıs Sanayi Stratejisi Projesi, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nda bugün düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Proje ile sanayi sektörünün detaylı olarak analiz edilmesi, sanayi envanteri çıkarılması ve politika oluşturulması hedefleniyor.
 
TC Lefkoşa Büyükelçiliği Yardım Heyeti finansmanında, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) koordinasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi ICC Danışmanlık tarafından yürütülecek projenin, 6 ayda tamamlanarak eylem takviminin belirlenmesi öngörülüyor.
 
2 Nisan’da yapılan toplantıda KTSO Başkanı Ali Çıralı, Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun Kamalı, DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu ve ICC Danışmanlık’tan Tülin Seçen birer konuşma yaptı.
 
Toplantıya, Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Uzman Müşaviri Hasan Kirman da katıldı.
 
Proje, KKTC sanayi sektörünün mevcut durumunun detaylı olarak analiz edilmesi, Kıbrıs sorununun çözüm potansiyeli, Türkiye’den su temini ve kablo ile elektrik projeleri dikkate alınarak ileriye yönelik politika önerilerinin geliştirilmesi ve strateji belgesi çıkarılmasını amaçlıyor.Proje kapsamında sanayi envanteri çıkarılarak sanayi sektörünün mevcut durumu detaylı olarak incelenecek, sektörü yakından ilgilendiren ekonomik veriler analiz edilecek, sektörün iç pazara ve ihracata yönelik geliştirilmesi konusunda politika önerileri oluşturulacak.
 
KTSO Başkanı Ali Çıralı, Sanayi Stratejisi’nin hedeflerini anlattı.
 
Sanayinin ekonomideki payını yüzde 20’lere çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çıralı, projenin hedefleri doğrultusunda bir temel teşkil edeceğini, yardım ve destek sağlayacağını ifade etti.
 
Projenin finansmanının tamamının TC Yardım Heyeti tarafından karşılanacağını söyleyen Çıralı, DAÜ ve ICC’nin ortakları arasında olduğu bir konsorsiyum tarafından yürütüleceğini vurguladı.Proje kapsamında sanayi odası üyelerine yönelik bir anket yapılacağını anlatan Çıralı, üyelerine çağrı yaparak anketörlere yardımcı olmalarını, doğru yanıtlar vermelerini istedi.
 
Başbakan Yardımcılığı Ekonomi Turizm Kültür ve Spor Bakanlığı Genel Koordinatörü Orçun Kamalı da, projenin sanayi ile ilgili envanterin çıkarılması, planlama yapılması açısından önemli olduğunu belirtti.
 
Kamalı, proje çerçevesinde elde edilecek bilgilerin, ithalata dayalı tüketim yerine yerli üretim ve tüketime önem verilmesi anlayışı açısından değerli olacağını söyledi.
 
DPÖ Müsteşarı Ödül Muhtaroğlu da proje çerçevesinde sanayi sektörünün detaylı analizinin yapılacağını ve sanayi strateji belgesinin ortaya çıkarılacağını kaydetti.Sanayi ve İşyeri Anketi’nin Sanayi Strateji Belgesi ile paralel tüm sektörlere veri sağlayacağını belirten Muhtaroğlu, sanayi ve ticareti geliştirmenin yollarının aradıklarını, bu çalışmanın da buna yönelik olduğunu vurguladı.DPÖ’nün Sanayi Strateji Belgesi’nin hazırlanması sürecinin önemli paydaşlarından olduğunu belirten Muhtaroğlu, belgenin yatırım ve iş ortamına altyapı konularında bilgi sağlayacağını söyledi.
 
SEÇEN: “REKABET GÜCÜNDE ÜLKE VİZYONU ÇOK ÖNEMLİ”
 
ICC Danışmanlıktan Tülin Seçen de, konuşmasına şirketle ilgili bilgi vererek başladı. Ülkelerin rekabet gücünde ülke vizyonunun çok önemli olduğunu belirten Seçen, ülke kaynaklarının ve refahın artmasında sanayinin önemli bir unsur olduğuna işaret etti.
 
Seçen, KKTC’nin sanayi sektörünün gelişmesine ışık tutacak trendlerin incelenmesi, güçlü ve zayıf yanların ortaya çıkmasında rol alacaklarını söyledi.