Bizden Haberler

BİZDEN HABERLER

KOBİ ÇÖZÜM MERKEZİNİN KURULUŞU
KOBİ ÇÖZÜM MERKEZİNİN KURULUŞU
KOBİ’lerin gelişimi ve rekabet üstünlüğü sağlaması konusunda destek üretmeyi misyonu olarak benimsemiş olan Gebze Ticaret Odası Yönetimi bir yıldan beri üzerinde çalıştığı ve yapılandırdığı KOBİ Çözüm Merkezini 13 Temmuz 2009 itibariyle hizmete sundu.
 
2009 yılı başında hızla yol alan yapılanma çalışmasında Odamız Yönetim Kurulu ve KOBİ Çözüm Merkezi Yönetim Komitesi üyeleri çözüm ortaklarını belirleme konusunda detaylı araştırmalar yaptılar, bir çok toplantı yapılıp, destek verecek firmaların niteliği ve kapasitesi değerlendirildi.
 
2005 yılında başlattığı Kobidesk modeli ile öncülük yapan ve Gaziantep’ten Denizli’ye Denizli’den Konya’ya ve Kocaeli’ne kadar bir çok sanayi ve ticaret odasında KOBİ’lere stratejik planlama, risk yönetimi ve yenilikçilik konusunda bilgi aktaran ve Oda işbirliği ile kurulacak KOBİ Destek noktalarından verilecek destekler konusundan yetkinleşmiş ICC Uluslararası Danışmanlık Ltd. Şti, GTO’nun KOBİ Çözüm Merkezi’nin stratejilerinin, organizasyon ve çalışma prosedürlerinin, tanıtım ve iletişim yaklaşımlarının oluşturulmasında GTO Yönetimi ve KOBİ Çözüm Merkezi Yönetim Komitesi ile işbirliği yapmıştır.
 
KOBİ Çözüm Merkezinin misyon ve vizyonu belirlenmiş, belirlenen vizyon doğrultusunda WEB sitesi Odamız personelince hızla yapılandırılmıştır. Sitemizin GTO üyelerinin öneri ve eleştirileri ile gün geçtikçe mükemmelleşeceğinden şüphemiz bulunmamaktadır.
Odamızın 6.ıncı katında bir seminer salonu, toplantı odası ve KOBİ Çözüm Merkezi Oda temsilcisi ile çözüm ortaklarının birlikte hizmet sunacağı çalışma odası tefriş edilmiş ve üyelerimize hizmet üretir hale getirilmiştir.
 
GTO Yönetimi, KOBİ Çözüm Merkezi Yönetim Komitesi, Çözüm Ortakları ve GTO çalışanları KOBİ Çözüm Merkezi’nin sağlıklı ve güvenilir çalışması, hizmet almak isteyen üyelerimizin aldıkları destek ve hizmetlerden memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması amacına yönelik olarak şeffaf ve karşılıklı etkin bir iletişim içinde olmayı temel prensip olarak kabul etmektedirler


ICC İran Hizmetleri
ICC İran Hizmetleri
İran Sanayi Sektörü İçin Önemli Bir Pazar
 
Ambargonun ortadan kalkmasıyla sanayi sektörünün önde gelen firmaları İran’da yatırımyapmak üzere aksiyon almaya başladılar. 2030 yılına 1 triyon ABD Doları büyüme potansiyeli sunan İran pazarında sanayi sektörünün hızla gelişeceği de önemli gelişmeler arasında. Bu kapsamda bir çok uluslararası yatırımcı İran’da doğrudan yatırım kararı almış vaziyette. Lojistik ve kültür olarak ülkemize yakın coğrafyada bulunan İran ülkemiz sanayi ve ticaret girişimcileri için de erken dönemde çok önemli fırsatlar sunuyor. İran pazarına ihracatın yanı sıra büyük bir pazara yerinde üretimle hizmet verme fırsatını da önemli ölçüde sunuyor.

 ICC Iran hizmetleri devamı için TIKLAYINIZ


ICC tarafından hazırlanan  2017-2021  Kuzey Kıbrıs Sanayi Strateji Belgesi 17 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmıştır.
ICC tarafından hazırlanan 2017-2021 Kuzey Kıbrıs Sanayi Strateji Belgesi 17 Ocak tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yasallaşmıştır. ICC Liderliğinde ve proje yönetiminde ICC-DAÜ-Kredo (ICC KKTC Temsilcisi) tarafından gerçekleştirilen projede aşağıdaki çalışmalar yapılmıştır;
 
Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Devlet Planlama Örgütü ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası koordinasyonunda Türkiye Cumhuriyeti Büyük Elçiliği destekleriyle başlatılan “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sanayileşme Stratejilerinin Belirlenmesi” projesi kapsamında hazırlanmış olan “KKTC Sanayi Stratejisi” raporu; K.T. Sanayi Odası koordinasyonunda ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sanayi kuruluşlarının katılımı ile aşağıdaki çalışmalara dayalı olarak katılımcı bir süreçte hazırlanmıştır;
·         Sanayinin mevcut durum analizine yönelik literatür taraması, anket, görüşme ve çalıştayların yapılması,
·         Sanayi envanteri ve NACE kodlaması kapsamında anket uygulaması ve çalıştay yapılması,
·         Seçilen firmaların analizine yönelik anket ve firma ziyaretlerinin yapılması,
·         Benzer dört ülke ile karşılaştırmalı analiz yapılması
·         SWOT analizi çalıştayı
·         Strateji çalıştayı
KKTC Sanayi Stratejisi Belgesi aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır;
1.       KKTC Sanayisinin Mevcut Durumunun Değerlendirilmesi     
2.       Küresel Ekonomi ve KKTC Ekonomisi             
3.       Benzer Ülkelerde Sanayi Stratejileri
4.       SWOT Analizi            
5.       Vizyon         
6.       Strateji Haritası        
7.       Stratejik Hedefler ve Eylem Planı
8.      Uygulama Etkinliğinin İzlenmesi ve Koordinasyonu 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ RESMİ GAZETE


ICC Tahran Ofisi Açıldı
ICC Tahran Ofisi Açıldı
Uluslararası faaliyetlerini hızla geliştiren şirketimiz, ülkemiz açısından önemli bir Pazar olan İRAN’ı hedefleri arasına alarak  Tahran ofisini açtı.
 
İran’da tüm sektörlerde 700 den fazla kamu ve özel işletmeye ulaşma ve danışmanlık verme konusunda çok başarılı bir alt yapı kurarak işe başladık. İran ofisimizde 25’e yakın danışmanlık tecrübesi olan ve 19 yıldır faaliyet gösteren bir danışmanlık grubu ICC yi temsilen deneyimli bir ekip olarak yanınızda olacak. Bu kapsamda hem İran’da faaliyet gösterdiğimiz alanlarda hizmet verirken hem de  ülkemiz iş dünyasına aşağıdaki hizmetleri hızla vereceğiz;
 
·         Pazar araştırması
·         Ticari partner bulunması
·         Yatırım ortaklıkları
·         Mevzuat araştırması
·         Teşvikler hakkında bilgilendirme
·         Yatırım fizibiliteleri
·         Yatırım risk analizi
·         Yatırımların risk transfer politikalarının geliştirilmesi
 
Konu hakkında bilgi için lütfen bizi arayınız.